Ochrona danych osobowych – informacje dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lecznica IATROS Andrzej Ostaszewski, ul. Wojskowa 13A, 03-599 Warszawa-Targówek,
 2. Dane kontaktowe:
  • Telefony: tel. +48 601 21 45 63 – od 8.00 do 20.00 (od poniedziałku do soboty), tel./fax. +48 22 679 60 05, tel./fax. +48 22 679 28 78
  • e-mail: info@iatros.pl
  • strona www: http://www.iatros.pl
 3. Lecznica IATROS przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w związku z wykonywaniem działalności leczniczej na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w celu zapewnienia opieki medycznej.
 4. Lecznica IATROS powierza Państwa dane osobowe podmiotom wykonującym dla Lecznicy IATROS usługi księgowe i sprawozdawcze do NFZ.
 5. Lecznica IATROS nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani podmiotom trzecim.
 6. Lecznica IATROS będzie przechowywać Państwa dane osobowe bez ograniczeń czasowych z uwagi na szczególny charakter danych.
 7. W każdym momencie posiadacie Państwo prawo wglądu do swojej dokumentacji oraz jej sprostowania lub uzupełnienia.

Lecznica Położniczo-Chirurgiczna Warszawa