Cystoskopia

Cystoskopia to badanie diagnostyczne, które często poprzedza operacje urologiczne. Badanie odbywa się poprzez wprowadzenie przez cewkę moczową do pęcherza moczowego specjalnego przyrządu zwanego cystoskopem. Cystoskopia obok charakteru diagnostycznego może być wykonywana także terapeutycznie w sytuacjach, kiedy leczenie można przeprowadzić bez interwencji chirurgicznej. Cystoskopię można również wykorzystać do pobrania wycinka zmienionej chorobowo tkanki do badania mikroskopowego, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza postawienie diagnozy.

Cystoskopia Warszawa

Cystoskopia jest zabiegiem nieprzyjemnym i bolesnym, dlatego w celu zapewnienia Pacjentowi maksimum komfortu podczas zabiegu stosujemy odpowiednio znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynkówkowe. Ze względu na niewielką ingerencyjność zabieg wykonujemy w trybie chirurgii jednego dnia.

Naszym Pacjentom z terenu miasta Warszawa i okolic zapewniamy fachową i doświadczoną opiekę medyczną, dostęp do najnowszego sprzętu diagnostycznego oraz krótkie terminy oczekiwania na zabieg.

Lecznica Położniczo-Chirurgiczna Warszawa