CERTYFIKATY

Lecznica Położniczo – Chirurgiczna IATROS wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie „Usług medycznych dla dorosłych i dla dzieci zachowawczych oraz zabiegowo – operacyjnych”.

Lecznica Położniczo-Chirurgiczna Warszawa